I. Подготовка

Преди поставяне на електрохроматично фолио върху стъклени повърхности (прозорци, врати, преградни стени и др.) е необходимо да обърнете внимание на следните препоръки:

А.  Всички стъклени елементи, върху които ще се поставя електрическото фолио, трябва да са свалени от дограмата и поставени в хоризонтално положение върху удобна за работа, гладка и чиста повърхност.

B. Препоръчва се работа в обезпрашено помещение, пригодено за лепене на фолио върху стъкла или добре почистено такова, без отворени прозорци, пусната вентилация или климатици. Необходимо е наличието на достатъчно осветление в помещението.

C. Препоръчва се поставянето на електрохроматичното фолио да се извърши от специалист или лице с опит и необходимите специализирани инструменти.

D. Желателно е монтажистите да поставят ръкавици, за да не се получат замърсявания по фолиото или повърхността на монтажа

E. Не използвайте остри предмети /ножове, ножици и др./ за да разопаковате смарт фолиото!

   ВАЖНО! Не използвайте устройства за горещ въздух при монтажа на електрохроматично фолио, тъй като това уврежда продукта и може да доведе до вътрешно структурно нараняване на материала ! Електрохроматичното фолио не е еластично (не се свива) и използването на горещ въздух води единствено до сигурно и необратимо увреждане !

   ВАЖНО !  Моля, не използвайте подръчни средства по време на монтажа, тъй като повърхността на фолиото може да бъде наранена и продуктът да наруши своите физически и технически характеристики.

II. Тестване на електрохроматично фолио

1. Електрохроматичното фолио се разопакова от транспортната опаковка внимателно, поставя се на удобно за работа място и се развива от ролката, без да се отлепват защитните слоеве тънко фолио от двете му страни.

2. Може да тествате смарт фолиото преди монтаж.

2.1. Отворете кутията, съдържаща електронния управляващ блок. Разопаковайте трансформатора и дистанционното управление.

2.2. Уверете се, че всички проводници, които излизат от трансформатора, са обезопасени и копчето за включване е в позиция „Изключено“

2.3. Свържете съответните проводници с изходящо напрежение (output) 60V от трансформатора към проводниците на електрохроматичното фолио, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО спазите цветовото съответствие между тях – черния проводник от трансформатора за черния проводник на фолиото и червения проводник от трансформатора за червения на фолиото.

2.4. Изолирайте връзките с изолирбанд или подходяща изолационна лепенка.

2.5. Поставете съответния модел батерия в дистанционното управление.

2.6. Свържете захранващия кабел от комплекта към трансформатора и го включете в електрическата мрежа.

2.7. Пуснете трансформатора от копчето, с което електрическото фолио трябва да стане прозрачно.

2.8. Контролирането на прозрачността, пускането и спирането се извършват от дистанционното управление.

2.9. След като се уверите, че трансформаторът, дистанционното управление и електрохроматичното фолио работят коректно, изключете от дистанционното подаването на електричество към фолиото, за да придобие матирано състояние.

2.10. Изключете трансформатора от копчето, след което и от електрическата мрежа.

2.11. Откачете връзките между проводниците от трансформатора и смарт фолиото и обезопасете всички проводници.

Електрохроматично фолио, смарт фолиоЕлектрохроматично фолио

III. Монтаж на електрохроматично фолио

 1. Електрохроматичното фолио се почиства добре от двете страни с препарат с неутрално PH, след което и с дестилирана вода, като се използва подходящ инструмент с гумен накрайник за премахване на течността от него, както и микрофибърна кърпа за стъкла за подсушаване.
 2. Повърхността на стъклото се почиства добре с препарат с неутрално PH. Може да се използва микрофибърна кърпа за стъкла – висок клас, за премахване на прахови частици или други замърсявания по стъклото.
 3. Стъклото се пръска с пулверизатор с дестилирана вода, която след това се премахва със съответния инструмент с подходящ гумен накрайник.
 4. Повърхността се оглежда за видими частици, които може да са останали след почистването. Ако се установи наличие на прашинки или по-големи частици, процесът от точка 5 се повтаря.
 5. След като стъклото е добре почистено, може да се пристъпи към монтаж на електрохроматичното фолио.
 6. Стъклото се пръска с пулверизатор с дестилирана вода съвсем малко – до получаване на лек слой влага по повърхността и смарт фолиото започва да се поставя върху него, като се отлепва защитният слой от тънко фолио постепенно и едновременно с това електрохроматичното фолио се поставя върху стъклото откъм самозалепващата се страна.

* Ако повърхността е прекалено мокра, може да премахнете част от течността със съответния инструмент до получаване на леко влажна повърхност.

* Самозалепващата се страна на електрохроматичното фолио е маркирана със стикер „Step 1“, поставен върху защитния слой фолио.

* При поставяне на смарт фолиото да се съобрази страната, от която се намират електродите и съответно какво да е отстоянието, за да се скрият в дограмата/рамката.

 1. Тъй като по защитния слой на електрохроматичното фолио може да има прахови частици, поставянето е желателно да се извърши от специалист, за да има минимално съприкосновение между стъклото и защитното фолио и да се избегне наличието на прашинки между смарт фолиото и стъклото.
  10. Всички въздушни и водни джобове се отстраняват със съответните специализирани инструменти. При необходимост по време на монтажа горната страна на елементите от електрохроматично фолио могат да се напръскат с пулверизатор с дестилирана вода, за да се улесни работата с инструментите за премахване на въздушни и водни джобове.
 2. След монтажа, електрохромното фолио се оставя в хоризонтално положение няколко часа, за да може водата да се изпари и то да залепне за повърхността на стъклото.
 3. Ако през това време се появят още въздушни/водни джобове, те се премахват със съответните инструменти.

* Ако повърхността на стъклото е била прекалено влажна по време на монтажа или температурата в помещението е ниска, времето за залепване на електрохромното фолио може да се увеличи до 24 часа.

 1. След като се уверите, че електрическото фолио е залепнало съм стъклото, може да отлепите горния защитен слой тънко фолио от него. Моля, процедурата да се извършва постепенно и с повишено внимание!

*Ако по време на премахването на защитния слой се получат въздушни джобове, те се отстраняват със съответните инструменти.

 1. Електрохроматичното фолио може да се изрязва с макетен нож при необходимост, като това се прави с повишено внимание, без да се прегъва.
 2. След като електрическото фолио видимо е залепнало за стъклото, може да се пристъпи към монтаж на стъклото в рамката/дограмата.
 3. За двата проводника, залепени за електродите на смарт фолиото /червен и черен/, се запояват съответните захранващи проводници с изходящо напрежение от трансформатора – 60V, като своевременно захранващите кабели трябва да са прокарани по надлежния ред в дограмата и обезопасени от съответните специалисти.

* Необходимо е да се спази цветово обозначаване на проводниците и свързването да бъде съобразено със съответните цветове на „+“ /червен/ и „-“ /черен/

* Препоръчително е да се съобрази мястото на въвеждане на захранващите проводници в дограмата/рамката, така че да има най-малко прегъване, когато елементът от електрохроматично фолио е поставен върху подвижна плоскост (например прозорец, врата и др.).

* При по-голям размер електрохроматично фолио, за всеки електрод са запоени по два проводника от вид /2бр. черни и 2 бр. червени/, които са взаимнозаменяеми и служат като допълнително звено, което осигурява по-голяма надеждност на електрическата верига. Може да използвате както по един от всеки вид, а допълнителните да изолирате, така и да използвате и четирите, като съобразите съответните цветове.

* Ако след залепването на смарт фолиото се установят прахови или други частици, процесът по поставяне може да се повтори, но съществува значителен риск от допълнително замърсяване на електрохроматичното фолио и повърхността на стъклото, тъй като отлепеното фолио няма да е защитено и по него могат да полепнат допълнителни частици преди повторния монтаж, ако процесът не се извършва в обезпрашено специализирано помещение.

* Ако електрическото фолио се монтира в среда с неблагоприятни метеорологични условия – висока влажност, ниски или високи температури – може да поставите по краищата му универсален силикон, след като фолиото е залепено за стъклото и влагата от повърхността се е изпарила. Силиконът се нуждае от 12 часа за изсъхване.

IV. Поддържка

 • Не почиствайте смарт фолиото с вода в следващите 7 дни след инсталиране.
 • Не поставяйте/залепвайте/окачвайте каквито и да е декорации или предмети върху залепеното електрохроматично фолио. Не използвайте вакуумни закачалки, лепила, скоч и др.
 • Използвайте мека микрофибърна кърпа и подходящ препарат за почистване с неутрално PH, без такива на ацетонова или спиртна основа.
 • Не използвайте абразивни почистващи препарати, твърди кърпи, четки или инструменти, които биха наранили повърхността на електрическото фолио.
 • Не използвайте моливи, химикалки, маркери и други средства за писане по повърхонстта на електрохроматичното фолио.

КОНТАКТИ

Тел.: +359 (0)896 73 99 96
Email: office@electrochromic.net