I. Подготовка

Преди поставяне на електрохроматично фолио върху стъклени повърхности (прозорци, врати, преградни стени и др.) е необходимо да обърнете внимание на следните препоръки:

А.  Всички стъклени елементи, върху които ще се поставя електрическото фолио, трябва да са свалени от дограмата и поставени в хоризонтално положение върху удобна за работа, гладка и чиста повърхност.

B. Препоръчва се работа в обезпрашено помещение, пригодено за лепене на фолио върху стъкла или добре почистено такова, без отворени прозорци, пусната вентилация или климатици. Необходимо е наличието на достатъчно осветление в помещението.

C. Препоръчва се поставянето на електрохроматичното фолио да се извърши от специалист или лице с опит и необходимите специализирани инструменти.

D. Желателно е монтажистите да поставят ръкавици, за да не се получат замърсявания по фолиото или повърхността на монтажа

E. Не използвайте остри предмети /ножове, ножици и др./ за да разопаковате смарт фолиото!

   ВАЖНО! Не използвайте устройства за горещ въздух при монтажа на електрохроматично фолио, тъй като това уврежда продукта и може да доведе до вътрешно структурно нараняване на материала ! Електрохроматичното фолио не е еластично (не се свива) и използването на горещ въздух води единствено до сигурно и необратимо увреждане !

   ВАЖНО !  Моля, не използвайте подръчни средства по време на монтажа, тъй като повърхността на фолиото може да бъде наранена и продуктът да наруши своите физически и технически характеристики.

II. Тестване на електрохроматично фолио

1. Електрохроматичното фолио се разопакова от транспортната опаковка внимателно, поставя се на удобно за работа място и се развива от ролката, без да се отлепват защитните слоеве тънко фолио от двете му страни.

2. Тествайте смарт фолиото преди монтаж.

2.1. Отворете кутията, съдържаща електронния управляващ блок. Разопаковайте трансформатора и дистанционното управление.

2.2. Уверете се, че всички проводници, които излизат от трансформатора, са обезопасени и копчето за включване е в позиция „Изключено“

2.3. Свържете съответните проводници с изходящо напрежение (output) 60V от трансформатора към проводниците на електрохроматичното фолио, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО спазите цветовото съответствие между тях – черния проводник от трансформатора за черния проводник на фолиото и червения проводник от трансформатора за червения на фолиото.

2.4. Изолирайте връзките с изолирбанд или подходяща изолационна лепенка.

2.5. Поставете съответния модел батерия в дистанционното управление.

2.6. Свържете захранващия кабел от комплекта към трансформатора и го включете в електрическата мрежа.

2.7. Пуснете трансформатора от копчето, с което електрическото фолио трябва да стане прозрачно.

2.8. Контролирането на прозрачността, пускането и спирането се извършват от дистанционното управление.

2.9. След като се уверите, че трансформаторът, дистанционното управление и електрохроматичното фолио работят коректно, изключете от дистанционното подаването на електричество към фолиото, за да придобие матирано състояние.

2.10. Изключете трансформатора от копчето, след което и от електрическата мрежа.

2.11. Откачете връзките между проводниците от трансформатора и смарт фолиото и обезопасете всички проводници.

 

Електрохроматично фолио, смарт фолиоЕлектрохроматично фолио

III. Монтаж на електрохроматично фолио

 1. Електрохроматичното фолио се почиства добре от двете страни с препарат с неутрално PH, след което и с дестилирана вода, като се използва подходящ инструмент с гумен накрайник за премахване на течността от него, както и микрофибърна кърпа за стъкла за подсушаване.
 2. Повърхността на стъклото се почиства добре с препарат с неутрално PH. Може да се използва микрофибърна кърпа за стъкла – висок клас, за премахване на прахови частици или други замърсявания по стъклото.
 3. Стъклото се пръска с пулверизатор с дестилирана вода, която след това се премахва със съответния инструмент с подходящ гумен накрайник.
 4. Повърхността се оглежда за видими частици, които може да са останали след почистването. Ако се установи наличие на прашинки или по-големи частици, процесът от точка 5 се повтаря.
 5. След като стъклото е добре почистено, може да се пристъпи към монтаж на електрохроматичното фолио.
 6. Стъклото се пръска с пулверизатор с дестилирана вода съвсем малко – до получаване на лек слой влага по повърхността и смарт фолиото започва да се поставя върху него, като се отлепва защитният слой от тънко фолио постепенно и едновременно с това електрохроматичното фолио се поставя върху стъклото откъм самозалепващата се страна.

  Важно! Фолиото трябва да се предпазва от прегъване и натиск по време на поставянето!

* Ако повърхността е прекалено мокра, може да премахнете част от течността със съответния инструмент до получаване на леко влажна повърхност.

* Самозалепващата се страна на електрохроматичното фолио е маркирана със стикер „Step 1“, поставен върху защитния слой фолио.

* При поставяне на смарт фолиото да се съобрази страната, от която се намират електродите и съответно какво да е отстоянието, за да се скрият в дограмата/рамката.

 1. Тъй като по защитния слой на електрохроматичното фолио може да има прахови частици, поставянето е желателно да се извърши от специалист, за да има минимално съприкосновение между стъклото и защитното фолио и да се избегне наличието на прашинки между смарт фолиото и стъклото.
  10. Всички въздушни и водни джобове се отстраняват със съответните специализирани инструменти. При необходимост по време на монтажа горната страна на елементите от електрохроматично фолио могат да се напръскат с пулверизатор с дестилирана вода, за да се улесни работата с инструментите за премахване на въздушни и водни джобове.
 2. След монтажа, електрохромното фолио се оставя в хоризонтално положение няколко часа, за да може водата да се изпари и то да залепне за повърхността на стъклото.
 3. Ако през това време се появят още въздушни/водни джобове, те се премахват със съответните инструменти.

* Ако повърхността на стъклото е била прекалено влажна по време на монтажа или температурата в помещението е ниска, времето за залепване на електрохромното фолио може да се увеличи до 24 часа.

 1. След като се уверите, че електрическото фолио е залепнало съм стъклото, може да отлепите горния защитен слой тънко фолио от него. Процедурата да се извършва постепенно и с повишено внимание!

*Ако по време на премахването на защитния слой се получат въздушни джобове, те се отстраняват със съответните инструменти.

 1. Електрохроматичното фолио може да се изрязва с макетен нож при необходимост, като това се прави с повишено внимание, без да се прегъва.

  По ръбовете на изрязаните отвори задължително се поставя универсален силикон!

 2. След като електрическото фолио видимо е залепнало за стъклото, може да се пристъпи към монтаж на стъклото в рамката/дограмата.
 3. За двата проводника, залепени за електродите на смарт фолиото /червен и черен/, се запояват съответните захранващи проводници с изходящо напрежение от трансформатора – 60V, като своевременно захранващите кабели трябва да са прокарани по надлежния ред в дограмата и обезопасени от съответните специалисти.

* Необходимо е да се спази цветово обозначаване на проводниците и свързването да бъде съобразено със съответните цветове на „+“ /червен/ и „-“ /черен/

* Препоръчително е да се съобрази мястото на въвеждане на захранващите проводници в дограмата/рамката, така че да има най-малко прегъване, когато елементът от електрохроматично фолио е поставен върху подвижна плоскост (например прозорец, врата и др.).

* При по-голям размер електрохроматично фолио, за всеки електрод са запоени по два проводника от вид /2бр. черни и 2 бр. червени/, които са взаимнозаменяеми и служат като допълнително звено, което осигурява по-голяма надеждност на електрическата верига. Може да използвате както по един от всеки вид, а допълнителните да изолирате, така и да използвате и четирите, като съобразите съответните цветове.

* Ако след залепването на смарт фолиото се установят прахови или други частици, процесът по поставяне може да се повтори, но съществува значителен риск от допълнително замърсяване на електрохроматичното фолио и повърхността на стъклото, тъй като отлепеното фолио няма да е защитено и по него могат да полепнат допълнителни частици преди повторния монтаж, ако процесът не се извършва в обезпрашено специализирано помещение.

* Ако електрическото фолио се монтира в среда с неблагоприятни метеорологични условия – висока влажност, ниски или високи температури – може да поставите по краищата му универсален силикон, след като фолиото е залепено за стъклото и влагата от повърхността се е изпарила. Силиконът се нуждае от 12 часа за изсъхване.

Във всички случаи препоръчваме поставянето на универсален силикон поне в долния хоризонтален край на фолиото, тъй като при последващо измиване, препаратът може да проникне до незащитения край на фолиото и да го увреди.

IV. Поддържка

 • Не почиствайте смарт фолиото с вода в следващите 7 дни след инсталиране.
 • Не поставяйте/залепвайте/окачвайте каквито и да е декорации или предмети върху залепеното електрохроматично фолио. Не използвайте вакуумни закачалки, лепила, скоч и др.
 • Използвайте мека микрофибърна кърпа и подходящ препарат за почистване с неутрално PH, без такива на ацетонова или спиртна/алкохолна основа.
 • Не използвайте абразивни почистващи препарати, твърди кърпи, четки или инструменти, които биха наранили повърхността на електрическото фолио.
 • Не използвайте моливи, химикалки, маркери и други средства за писане по повърхонстта на електрохроматичното фолио.
 • Не поставяйте преки източници на топлина близо до фолиото.

КОНТАКТИ

Email: office@electrochromic.net